Tin địa phương

Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Mặt trận, các đoàn thể ở quận Bình Thủy đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và các đoàn thể chính trị- xã hội (Quyết định 217) và Quyết định 218-QĐ/TW Quy định về MTTQVN, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền (Quyết định 218) của Bộ Chính trị.

Qua đó, hoạt động giám sát và phản biện xã hội của hệ thống Mặt trận, đoàn thể các cấp trong quận từng bước đi vào nề nếp và hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác giám sát và phản biện xã hội được UBND quận Bình Thủy tặng Giấy khen. Ảnh: THANH THY

5 năm qua, Quyết định 217 và Quyết định 218 của Bộ Chính trị được Ban Thường trực UBMTTQVN quận Bình Thủy quan tâm lãnh đạo thực hiện. Theo đó, Ban Thường trực UBMTTQVN quận đã chủ trì phối hợp với HĐND và các tổ chức chính trị- xã hội quận giám sát các nội dung: thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công; giải quyết khiếu nại, hòa giải ở cơ sở; đào tạo nghề; thực hiện quy chế dân chủ; bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp… Mặt trận các phường trong quận cùng các tổ chức thành viên giám sát 89 cuộc, với các nội dung: bình xét và xây dựng nhà đại đoàn kết; thu thuế và các nguồn quỹ trong dân; giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; tuyển quân… Công tác phản biện xã hội cũng được Mặt trận các cấp trong quận quan tâm thực hiện. Trong đó, Ban Thường trực UBMTTQVN quận tổ chức phản biện xã hội 11 cuộc đối với dự thảo các văn bản quan trọng của quận; Mặt trận các phường tổ chức 56 cuộc phản biện đối với dự thảo các nghị quyết của Đảng ủy, HĐND cũng như kế hoạch của UBND phường…

Qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội, Mặt trận các cấp trong quận có nhiều kiến nghị, đề xuất đối với các cơ quan Đảng, Nhà nước và các cơ quan chuyên môn các cấp trong việc hoàn thiện chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện…Theo đồng chí Nguyễn Văn Luôn, Phó Chủ tịch UBMTTQVN quận Bình Thủy, điển hình như qua giám sát về thực hiện chính sách đối với cựu chiến binh tại các phường cho thấy công tác triển khai chưa đồng bộ; nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan liên quan chưa đồng nhất nên việc phối hợp chỉ đạo và làm tham mưu còn lúng túng; công tác quản lý theo dõi xét lập hồ sơ chưa được cập nhật đầy đủ, dẫn đến tình trạng chậm cấp thẻ bảo hiểm y tế và chế độ mai táng phí. Mặt trận quận đã đề nghị Thường trực UBND quận chỉ đạo UBND các phường tăng cường phối hợp chặt chẽ trong công tác giải quyết chính sách; đồng thời, chỉ đạo các ngành liên quan cải tiến thủ tục, rút ngắn thời gian để giúp giải quyết nhanh chế độ cho thân nhân đối tượng từ trần...

Công tác giám sát và phản biện xã hội cũng được Mặt trận các phường quan tâm thực hiện. Đồng chí Trần Công Bình, Chủ tịch UBMTTQVN phường Bình Thủy, cho biết: “Mặt trận phường cùng Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tổ chức giám sát các công trình nâng cấp hẻm, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, cải tạo hệ thống thoát nước, việc giải quyết các kiến nghị của cử tri… Qua giám sát, đã kiến nghị đến các cơ quan cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; đề nghị các ngành có liên quan kiến nghị về trên sửa đổi, bổ sung một số quy định chưa phù hợp; đề nghị mở lớp đào tạo nghề nên chọn những nghề dễ tìm việc làm sau khi hoàn thành lớp học để học viên có thể xin được việc làm ngay…”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Thị Minh Chi, Chủ tịch UBMTTQVN quận Bình Thủy, nhận thấy vẫn còn những hạn chế như: Có nơi còn lúng túng trong lựa chọn nội dung giám sát và phản biện xã hội; chưa đưa ra tiêu chí để lựa chọn nội dung giám sát và phản biện xã hội phù hợp, phản biện còn ít. Bên cạnh đó, một số nơi làm còn hình thức, thụ động; còn biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm, chưa dám nêu chính kiến của mình; kỹ năng, trình độ cán bộ còn hạn chế; việc theo dõi thực hiện sau giám sát và phản biện xã hội nhiều nơi làm chưa tốt.

Nhằm thực hiện hiệu quả hơn Quyết định 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW, đồng chí Nguyễn Thúy Hằng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP Cần Thơ, đề nghị Mặt trận các cấp của quận Bình Thủy cần tiếp tục tham mưu cấp ủy lãnh đạo thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW bằng chương trình, kế hoạch cụ thể. Trong đó, trọng tâm giám sát những vấn đề nhân dân địa phương bức xúc, liên quan trực tiếp đến lợi ích và cuộc sống của dân; tăng cường giám sát việc giải quyết kiến nghị của các cơ quan có liên quan sau giám sát. Đồng thời, nâng cao chất lượng phản biện xã hội; vận động nhân dân tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Tác giả: THANH THY

Nguồn tin: Báo Cần Thơ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP