Tin địa phương

Tập trung chuẩn bị tổ chức tốt đại hội Mặt trận các cấp

Ngày 10-10-2018, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các tỉnh, thành phố về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội (ĐH) MTTQVN các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu TP Cần Thơ có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thành phố và các quận, huyện…

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu TP Cần Thơ. Ảnh: THANH THY

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các cấp tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy cùng cấp ban hành các văn bản lãnh đạo ĐH MTTQVN tại địa phương. Đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai, tập huấn, hướng dẫn Mặt trận cấp dưới thực hiện; thành lập các tiểu ban giúp việc và chọn đơn vị ĐH điểm ở từng cấp rút kinh nghiệm. Nhìn chung, nội dung và tiến độ chuẩn bị ĐH MTTQVN các cấp đảm bảo theo yêu cầu đề ra. Trong đó, cấp xã đã và đang chuẩn bị tổ chức hội nghị Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư. Công tác tuyên truyền ĐH được quan tâm chỉ đạo với nhiều hình thức, nhằm tạo đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi, góp phần làm cho ĐH Mặt trận cấp xã thực sự là ngày hội của toàn dân trên địa bàn...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, đề nghị trong nội dung báo cáo nhiệm kỳ qua của MTTQVN các cấp, cần đánh giá đúng tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc. Đồng thời, nêu rõ những kết quả đạt được, những mô hình hay, nhân tố mới cũng như những hạn chế, khuyết điểm, rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; phân tích rõ những thách thức trong nhiệm kỳ mới, dự báo những vấn đề mới cần giải quyết của công tác Mặt trận. Đồng chí lưu ý: Văn kiện phải mới, rõ ràng, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm. Chương trình hành động phải bám sát chỉ đạo của Đảng, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy vai trò của các thành viên, các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát phản biện xã hội, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Nhân sự phải căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ; cơ cấu thành phần đảm bảo khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tổ chức ĐH đảm bảo dân chủ, tránh hình thức, lãng phí; chọn điểm chỉ đạo ở địa bàn thuận lợi cũng như khó khăn để rút kinh nghiệm, góp phần để ĐH thiết thực, hiệu quả.

Tác giả: THANH THY

Nguồn tin: Báo Cần Thơ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP