Tin địa phương

TP. Cần Thơ: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, PV Báo Công lý đã có cuộc phỏng vấn ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ về những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2023 và chương trình, kế hoạch trong năm 2024.

Ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

PV: Xin ông cho biết những thành tựu nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của TP Cần Thơ?

Ông Trần Việt Trường: Năm 2023, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực, cụ thể như sau:

Thứ nhất, tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố (GRDP) tăng 5,75% so năm 2022, quy mô nền kinh tế đạt trên 118 nghìn tỷ đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người gần 94,12 triệu đồng/người/ năm.

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 11 nghìn tỷ. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội ước đạt trên 31 nghìn tỷ, tăng 14,41% năm 2022;

Thứ hai, tổ chức khởi công nhiều công trình, dự án có vốn đầu tư lớn, là tiền đề rất quan trọng tạo sự bứt phá, sức lan tỏa, động lực phát triển, thu hút đầu tư như: đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; khu công nghiệp VSIP; ký kết triển khai chuỗi dự án Khí điện Lô B - Ô Môn,.. Tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và xúc tiến đầu tư.

Thứ ba, phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, không ngừng cải thiện nâng cao đời sống nhân dân. Hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao được tổ chức thiết thực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương và đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Chăm lo đầy đủ, kịp thời chính sách cho các đối tượng theo quy định;

Thứ tư, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; công tác tư pháp, thanh tra, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh;

Thứ năm, củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; ổn định chính trị - xã hội; đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023 đảm bảo an toàn, đúng thời gian theo kế hoạch. Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Cầu Trần Hoàng Na đươc thông xe kỹ thuật vào dịp kỷ niệm 20 năm thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương

PV: Thưa ông, những mục tiêu lớn nào được thành phố chú trọng và đẩy mạnh thực hiện trong năm 2024?

Ông Trần Việt Trường: Năm 2024, thành phố đã đề ra những mục tiêu chủ yếu để tập trung thực hiện, đưa thành phố phát triển nhanh và bền vững, đó là: Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của thành phố đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quản lý điều hành của bộ máy chính quyền các cấp.

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông; nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; Phát triển toàn diện và đồng bộ lĩnh vực văn hóa, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân.

Thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đẩy mạnh, tạo chuyển biến tích cực hơn trong thực hiện 03 khâu đột phá, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, khai thác tốt nhất các tiềm năng, lợi thế; tìm động lực mới để tăng tốc trong phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Nâng cao chất lượng công tác đối ngoại trong tình hình mới, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế trên mọi lĩnh vực.

Một góc đô thị Cần Thơ nhìn từ trên cao

PV: Để thực hiện được các mục tiêu lớn trong năm 2024, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, UBND TP Cần Thơ đề ra những giải pháp gì, thưa ông?

Ông Trần Việt Trường: Để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2024, thành phố cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đó là: Tiếp tục quán triệt, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết của Bộ Chính trị, của Chính phủ, của Thành ủy và HĐND TP.

Hoàn thành đúng tiến độ công trình, dự án trọng điểm; quan tâm chăm lo ổn định và nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là chuẩn bị chu đáo phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp thìn 2024.

Thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội. Khẩn trương triển khai, cụ thể hóa nhiệm vụ năm 2024 tại cơ quan, địa phương. Chủ động phối hợp thực hiện tốt việc triển khai quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo kế hoạch.

Triển khai hiệu quả kết quả Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2023, trọng tâm là triển khai các Bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 44 nhà đầu tư; Triển khai hiệu quả cơ chế, chính sách về tài chính, nhất là phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, đề án tăng thu ngân sách,…;

Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công… Triển khai giải pháp tạo bước đột phá trong kêu gọi thu hút đầu tư, trong đó mạnh dạn đổi mới phương thức tiếp cận và hoạt động thu hút đầu tư ngoài ngân sách, tập trung kêu gọi các doanh nghiệp thật sự có năng lực, có tính dẫn dắt tham gia các dự án trên địa bàn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công khu công nghiệp Vĩnh Thạnh - VSIP Cần Thơ

Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp năm 2024.

Thực hiện các giải pháp đồng bộ, hiệu quả và đảm bảo đủ thuốc thiết yếu phục vụ công tác điều trị cho nhân dân. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho người có công với cách mạng; chính sách trợ cấp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội; tiếp tục giảm nghèo bền vững, phấn đấu giảm tối đa số hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều.

Thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng phù hợp và hiệu quả; đẩy mạnh tiến độ hoàn thành các mục tiêu chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số và Chính phủ số được triển khai đồng bộ.

Phát huy vai trò nêu gương, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành trong cải cách hành chính; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, nhà đầu tư, kể cả công tác phối hợp.

Phát huy kết quả rất tích cực trong công tác quốc phòng, an ninh, bảo đảm môi trường sống an toàn cho nhân dân và hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh, dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố.

PV: Xin trân trọng cám ơn ông!

Tác giả: Tâm Phúc - Khánh Ngọc

Nguồn tin: baovecongly.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP