Kinh tế

Lương của công chức, viên chức sẽ tăng từ 1/7/2024

Từ 1/7/2024, tiền lương trung bình của công chức, viên chức sẽ tăng hơn 32% so với thu nhập bình quân của người lao động làm công hưởng lương hiện nay.

Thực hiện chính sách tiền lương mới đối với công chức, viên chức từ ngày 1/7/2024.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết số 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024.

Nghị quyết số 104/2023/QH15 nêu rõ, từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách Nhà nước.

Nghị quyết 104 cũng điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo triển khai một loạt các giải pháp quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành chuẩn bị kỹ, báo cáo cấp có thẩm quyền, bảo đảm tổ chức thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ 1/7/2024, nhất là xây dựng thang bảng lương trên tinh thần lương mới phải cao hơn lương cũ.

Hiện nay chưa có văn bản quy định cụ thể mức lương mới của công chức, viên chức từ ngày 1/7/2024.

Nhưng, theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, thực hiện chính sách tiền lương mới, tiền lương trung bình của công chức, viên chức có thể sẽ tăng khoảng 30%.

Mức lương mới cao nhất của công chức, viên chức dự kiến sẽ vượt xa 18 triệu đồng/tháng như hiện nay.

Hiện nay, công chức, viên chức trình độ đại học có mức lương trung bình khởi điểm 4,2 triệu đồng/tháng.

Mức lương mới cao nhất của công chức, viên chức dự kiến sẽ vượt xa 18 triệu đồng/tháng như hiện nay.

Ngoài mức lương cơ bản còn có các loại phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương và 10% tiền thưởng.

Nếu tính cả lương cơ bản, phụ cấp và tiền thưởng trung bình của công chức, viên chức sau khi thực hiện cải cách tiền lương sẽ tăng hơn 32% so với thu nhập bình quân của người lao động làm công hưởng lương hiện nay (7,5 triệu đồng/tháng).

Tác giả: Hà Trang

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP