Tin địa phương

Cần Thơ xem xét thu phí đỗ xe tại một số tuyến đường trung tâm quận, huyện

UBND TP. Cần Thơ giao các sở ngành liên quan và địa phương rà soát lại các tuyến đường, căn cứ các quy định pháp luật có liên quan, đề xuất tuyến đường, đoạn đường nào được dừng, đậu đỗ xe, sử dụng lòng đường, vỉa hè…

Phó chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè vừa ký ban hành Công văn số 4660/UBND-KT về việc thực hiện kết luận của Phó bí thư Thường trực Thành ủy về tình hình quản lý trật tự đô thị, trật tự giao thông, sắp xếp đỗ xe tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND TP. Cần Thơ giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở ngành có liên quan và UBND quận, huyện khảo sát, tham mưu, đề xuất UBND thành phố đầu tư xây dựng, phát triển thêm bãi đậu xe trong nội thị thành phố. Đồng thời, đẩy mạnh việc xã hội hóa đầu tư xây dựng các bãi đậu xe; nghiên cứu hướng dẫn, khuyến khích, vận động các tổ chức, người dân nếu có điều kiện, mặt bằng tham gia đầu tư xây dựng các bãi đậu xe.

Bên cạnh đó, rà soát lại các tuyến đường, căn cứ các quy định pháp luật có liên quan, đề xuất tuyến đường, đoạn đường nào được dừng, đậu đỗ xe, sử dụng lòng đường, vỉa hè…; đề xuất vị trí thực hiện việc kẻ vạch bãi đậu, đỗ xe trên các tuyến đường; xây dựng đề án trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt.

Thường xuyên kiểm tra, khai thông cống rãnh, kịp thời nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường bị xuống cấp, hư hỏng, không đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông, nhất là trong mùa mưa và triều cường.

Cần Thơ xem xét thu phí đỗ xe tại một số tuyến đường trung tâm quận, huyện

UBND TP. Cần Thơ giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố xem xét, quyết định việc áp dụng một số loại hình thu phí, lệ phí được phép thu theo thẩm quyền, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Cần Thơ.

Chủ tịch UBND quận, huyện rà soát, đánh giá lại tình trạng các vỉa hè của các tuyến đường trên địa bàn để tính toán, quy định cụ thể việc cho phép sử dụng một phần vỉa hè để người dân có thể hoạt động sản xuất kinh doanh, mua bán, đảm bảo khai thác, sử dụng hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Thời gian tới, khi thực hiện phê duyệt, cấp phép các dự án khu dân cư, kể cả việc cấp phép cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thương mại... phải lưu ý tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí quỹ đất để xây dựng bãi đậu đỗ xe theo đúng quy định…

Liên quan tới việc thu phí và lệ phí, tại khoản 3, Điều 3 “Quản lý tài chính, ngân sách nhà nước” Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Cần Thơ quy định: HĐND thành phố quyết định áp dụng phí, lệ phí chưa được quy định trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí; điều chỉnh mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định đối với các loại phí, lệ phí được quy định trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí, trừ án phí, lệ phí Tòa án;

Ngân sách thành phố được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu do việc điều chỉnh chính sách phí, lệ phí quy định tại điểm a khoản này để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ chi khác thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách thành phố và không dùng để xác định tỷ lệ phần trăm (%) đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách thành phố;

Việc thí điểm thực hiện chính sách phí, lệ phí trên địa bàn thành phố phải tuân thủ các nguyên tắc: bảo đảm có lộ trình, phù hợp với khả năng và yêu cầu phát triển của thành phố; tạo môi trường sản xuất, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngành, nghề ưu đãi đầu tư; không gây ra tiêu cực, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; bảo đảm sự thống nhất của thị trường, không cản trở lưu thông hàng hóa, dịch vụ; thực hiện điều tiết hợp lý đối với một số hàng hóa, dịch vụ và nguồn thu nhập hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố; bảo đảm công khai, minh bạch, cải cách hành chính nhà nước.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Đầu tư - Baodautu.vn, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết, thực hiện Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội, UBND thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát cụ thể, chi tiết để xác định các khoản thu có thể thực hiện, không làm ảnh hưởng đến các chính sách hỗ trợ, thu hút doanh nghiệp, tập trung phối hợp, tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết để triển khai thực hiện.

Theo Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, dự kiến trước mắt các khoản phí, lệ phí sẽ được xem xét, đề nghị HĐND thành phố thông qua gồm: Phí đỗ xe tại một số tuyến đường trung tâm tại các quận, huyện; phí sử dụng mặt bằng công viên để tổ chức sự kiện, dịch vụ mục đích thương mại (ngắn ngày); phí sử dụng hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật để lắp đặt công trình ngầm, công trình nổi đối với đơn vị có tính chất kinh doanh; lệ phí cấp phép đào đường, vỉa hè, lắp đặt hạ tầng ngầm.

Tác giả: Trúc Giang

Nguồn tin: Báo Đầu tư

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP