Tin địa phương

TP Cần Thơ: Dự chi hơn 1,7 tỉ để chọn nhà thầu lập quy hoạch chi tiết 4 khu đất công

UBND TP Cần Thơ đã ban hành các quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 đối với bốn khu đất công, với số tiền ngân sách dự chi hơn 1,7 tỉ.

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành bốn quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 đối với bốn khu đất công.

Khu đất công Kho xăng dầu Tây Nam Bộ. Ảnh: NHẪN NAM

Bốn khu đất công gồm Kho xăng dầu Tây Nam Bộ, khu đất tại Quốc lộ 1A, đất Bãi công trường số 5, khu đất do ông Lê Văn Phùng tự nguyện giao trả lại cho nhà nước.

Trong đó, khu đất công Kho xăng dầu Tây Nam Bộ có hai gói thầu là khảo sát địa hình trị giá hơn 37 triệu , Lập đồ án quy hoạch trị giá hơn 309 triệu. Tổng giá trị hai gói thầu là hơn 346 triệu.

Khu đất công tại Quốc lộ 1A cũng có hai gói thầu, trong đó gói khảo sát địa hình trị giá hơn 36 triệu , Lập đồ án quy hoạch trị giá hơn 309 triệu. Tổng giá trị hai gói thầu là hơn 346 triệu.

Khu đất công Bãi công trường 5 có năm gói thầu gồm khảo sát địa hình trị giá hơn 91 triệu, Lập nhiệm vụ quy hoạch trị giá hơn 58 triệu, Lập đồ án quy hoạch trị giá hơn 565 triệu, Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu lập đồ án quy hoạch trị giá 6,6 triệu; Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu lập đồ án quy hoạch trị giá 5,5 triệu. Tổng trị giá năm gói thầu hơn 727 triệu.

Khu đất công do ông Lê Văn Phùng tự nguyện giao trả lại cho nhà nước có hai gói thầu là khảo sát địa hình trị giá hơn 28 triệu , Lập đồ án quy hoạch trị giá hơn 309 triệu. Tổng giá trị hai gói thầu là hơn 338 triệu.

Tổng ngân sách chi cho các gói thầu của bốn khu đất công nêu trên là hơn 1,7 tỉ đồng.

Tác giả: NHẪN NAM

Nguồn tin: plo.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP