Tin địa phương

Thúc đẩy tiến độ Dự án 3, không để kéo dài

Mới đây, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan về việc tiếp tục giải quyết các khó khăn, vướng mắc Dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (Dự án 3). Lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu Ban Quản lý dự án ODA TP Cần Thơ, các sở, ngành thành phố có liên quan và quận Ninh Kiều tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình Dự án 3. Phối hợp đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành giải phóng mặt bằng hầu hết các gói thầu trước ngày 31-12-2022.

Đã giải ngân 51% tổng khối lượng dự án

Thi công đường Hoàng Quốc Việt.

Ông Bùi Thái Thượng, Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA TP Cần Thơ, cho biết: Dự án 3 có 59 gói thầu (không bao gồm 12 gói thầu trong giai đoạn chuẩn bị), dự án phê duyệt điều chỉnh mới đây có 3 gói thầu bỏ ra không thực hiện. Như vậy, dự án còn 56 gói, trong đó 45 gói thầu thuộc nguồn vốn ODA và 11 gói thầu thuộc nguồn vốn đối ứng. Hiện đã trao thầu được 36/45 gói thầu nguồn vốn ODA và 10/11 gói thầu nguồn vốn đối ứng. Công tác giải ngân vốn đầu tư dự án đến nay được hơn 4.626,51 tỉ đồng, chiếm 51% tổng khối lượng toàn bộ dự án; trong đó giải ngân vốn đối ứng hơn 2.032 tỉ đồng và giải ngân vốn ODA hơn 2.597,27 tỉ đồng. Riêng tỷ lệ giải ngân trong năm 2022 đến ngày 28-11-2022 được hơn 757,84 tỉ đồng, đạt 53,33%.

Theo Ban Quản lý dự án ODA TP Cần Thơ, tiến độ cụ thể các công trình trọng điểm đang thi công gồm: cầu Trần Hoàng Na (gói thầu CT3-PW-2.4) tiến độ đạt gần 70% (giá trị hoàn thành trên công trường 491,7 tỉ đồng). Công trình đường nối giữa đường Cách mạng Tháng 8 với đường tỉnh 918 gồm 2 gói thầu CT3-PW-2.5 và CT3-PW-2.6, tiến độ đạt 75,2% (giá trị hoàn thành trên công trường 113 tỉ đồng) và 77,28% (giá trị hoàn thành trên công trường 206,5 tỉ đồng). Công trình đường Hoàng Quốc Việt (gói thầu CT3-PW-1.13, đoạn từ đường Nguyễn Văn Cừ đến đường tỉnh 923) tiến độ đạt 37,9% (giá trị hoàn thành trên công trường 22,4 tỉ đồng). Công trình cải tạo rạch Cái Sơn - Mương Khai gồm 2 gói thầu: CT3-PW-1.15 (đoạn Km0-Km1+695) tiến độ đạt 86% (giá hoàn thành trên công trường 84,5 tỉ đồng), gói thầu CT3-PW-1.16 (đoạn Km1+883-Km4+197) tiến độ đạt 78,5% (giá trị hoàn thành trên công trường 188,8 tỉ đồng). Công trình xây dựng kè sông Cần Thơ, đường phía sau kè gồm có 3 gói thầu xây dựng kè chiều dài 6,1km (CT3-PW-1.1, CT3-PW-1.2, CT3-PW-1.3); tiến độ thi công đạt lần lượt là hơn 97,6%, 63,7% và 88,8%.

Công trình xây dựng cống ngăn triều Đầu Sấu (gói thầu CT3-PW-1.5) tiến độ đạt 94,6% (giá trị hoàn thành trên công trường hơn 100 tỉ đồng); xây dựng cống ngăn triều trên đường sau kè sông Cần Thơ (gói thầu CT3-PW-1.6) tiến độ đạt 94,7% (giá trị hoàn thành trên công trường 38,9 tỉ đồng); xây dựng cống ngăn triều trên đường Cách mạng Tháng 8 với đường tỉnh 918 (gói thầu CT3-PW-1.7) tiến độ đạt 91% (giá trị hoàn thành trên công trường 78 tỉ đồng). Công trình xây dựng âu thuyền Cái Khế (gói thầu CT3-PW-1.8) tiến độ đạt 17,3% (giá trị hoàn thành trên công trường 71,18 tỉ đồng); xây dựng âu thuyền Hàng Bàng (gói thầu CT3-PW-1.9) tiến độ đạt 79,7% (giá trị hoàn thành trên công trường 160 tỉ đồng).

Riêng công trình cải tạo hệ thống thoát nước trung tâm quận Ninh Kiều (gói thầu CT3-PW-1.11) mới triển khai thi công đầu tháng 10-2022. Gói thầu tập trung cải tạo hệ thống thoát nước ở 32 tuyến đường tạo thông thoáng, thoát nước thuận lợi và thảm lại mặt đường đảm bảo mỹ quan đô thị. Ban và nhà thầu đang tập trung thi công ở một số tuyến đường Nguyễn Thái Học, Châu Văn Liêm, Ngô Quyền…; chuẩn bị triển khai thi công 2 trạm bơm Ninh Kiều và trạm bơm Châu Văn Liêm trong tháng 12 này.

Ngoài ra, có 2 gói thầu cơ bản đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng như xây dựng cầu Quang Trung đơn nguyên 2, xây dựng đường Trần Hoàng Na (đoạn từ đường Nguyễn Văn Cừ tới cầu Trần Hoàng Na).

Đẩy nhanh tiến độ các công trình

Theo Ban Quản lý dự án ODA TP Cần Thơ, về công tác giải phóng mặt bằng Dự án 3, có khoảng 3.762 hộ bị ảnh hưởng (không bao gồm công viên và đường sau kè sông Cần Thơ); đã tiến hành đo đạc, kiểm kê lập hồ sơ bồi thường 3.738 hồ sơ (đạt 98%), phê duyệt kinh phí 3.584 hồ sơ (đạt 95%), tổ chức chi trả 3.274 hồ sơ (đạt 87%), đã có 3.119 hộ dân bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công (đạt 83%). Tính đến cuối tháng 11-2022, Ban đã chuyển kinh phí để giải ngân cho giải phóng mặt bằng với số tiền 1.824,8/1.996,8 tỉ đồng. Đến nay, đã chi trả cho dân bị ảnh hưởng Dự án 3 với số tiền 1.768,4 tỉ đồng, kinh phí còn lại 56,3 tỉ đồng đang tiếp tục chi trả cho dân.

Về tiến độ giao nền tái định cư, UBND thành phố chủ trương bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án 3 vào 6 khu tái định cư trên địa bàn 3 quận (Ninh Kiều, Bình Thủy và Cái Răng). Cụ thể gồm Khu tái định cư Cửu Long (220 nền), Khu Cái Sơn - Hàng Bàng (18 nền), khu Thới Nhựt 1 (14 nền), Khu Trung tâm văn hóa Tây Đô (25 nền), Khu Bành Văn Khuê (14 nền), Khu hành chính quận Bình Thủy (36 nền). Tổng số bị ảnh hưởng phải di dời là 850 (không bao gồm công trình kè sông Cần Thơ), đã được phê duyệt 727 hộ, tổ chức bốc thăm giao nền cho 654 hộ.

Hiện nay, một số công trình còn vướng mặt bằng, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Nhất là kè sông Cần Thơ, đường sau kè, đường Hoàng Quốc Việt, cải tạo rạch Cái Sơn - Mương Khai, đường nối giữa đường Cách mạng Tháng 8 với đường tỉnh 918… Do đó, Ban Quản lý dự án ODA kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cần Thơ, các quận Ninh Kiều và Bình Thủy, đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng giải quyết dứt điểm các hộ bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng còn lại và sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công. Công ty CP Đầu tư Bất động sản Cửu Long bàn giao 82 nền tại khu đô thị tái định cư Cửu Long để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng công trình đường nối giữa đường Cách mạng Tháng 8 với đường tỉnh 918 (Theo Thông báo Kết luận 159/TB-VPUB ngày 27-5-2022 của Văn phòng UBND thành phố). Các sở, ngành thành phố quan tâm hỗ trợ Ban trong công tác thẩm định các gói thầu mới, thẩm định các hạng mục điều chỉnh, phát sinh (gói thầu TV01 và TV02) nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công trên công trường…

Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhấn mạnh: Dự án 3 với nguồn vốn rất lớn, sau khi điều chỉnh là hơn 9.167 tỉ đồng, còn hơn 4.500 tỉ đồng chưa giải ngân. Hiện nay, Thành ủy, UBND thành phố rất quan tâm đến dự án này. Do đó, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ, không để kéo dài; nhất là đối với các gói thầu cầu Trần Hoàng Na, đường Hoàng Quốc Việt, các cống ngăn triều… Ban Quản lý dự án ODA TP Cần Thơ, quận Ninh Kiều và các sở, ngành có liên quan phải phối hợp đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành giải phóng mặt bằng hầu hết các gói thầu trước ngày 31-12-2022, chỉ cho phép 2 gói thầu mới triển khai gần đây kéo dài đến tháng 3-2023. Ngoài ra, các sở, ngành tích cực phối hợp, hỗ trợ Ban Quản lý dự án ODA thực hiện Dự án 3.

Tác giả: ANH KHOA

Nguồn tin: baocantho.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP