Tin địa phương

Thêm 82 cán bộ được bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

Ngày 3-8-2022, Trường Chính trị TP Cần Thơ tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 24 năm 2022.

Các học viên nhận giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính.

Qua 8 tuần thực học, 82 cán bộ, công chức, viên chức được nghiên cứu 17 chuyên đề chính khóa, 3 chuyên đề báo cáo thực tế và viết tiểu luận cuối khóa với những kiến thức cơ bản về: nền hành chính nhà nước; quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ; các kỹ năng về lập kế hoạch, tổ chức và điều hành hội họp, phân tích công việc, phân công và phối hợp trong hoạt động công vụ, đánh giá thực thi công vụ, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật… Kết thúc khóa học có 96,2% học viên đạt loại khá trở lên.

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức vận dụng thực hiện các hoạt động công vụ khoa học, chuyên nghiệp hơn; đồng thời, đáp ứng yêu cầu về điều kiện thi nâng ngạch và bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý…

Tác giả: THANH THY

Nguồn tin: Báo Cần thơ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP