Đã chi hơn 6.500 tỷ đồng bồi thường vụ Formosa

Theo Bộ Tài chính, đến hết tháng 8/2017, bộ này đã chuyển gần 6.580 tỷ đồng tiền đền bù của Formosa Hà Tĩnh cho ngư dân 4 tỉnh (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế) bị thiệt hại bởi sự cố môi trường biển.

Giám sát và phản biện là động lực phát triển thành phố

Trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15-6-2017 (gọi tắt là Nghị quyết số 403), Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đăng Hải cho biết: Trước yêu cầu phát triển thành phố, Mặt trận phải chủ động vào cuộc giám sát và phản biện xã hội (GS&PBXH) để công tác này trở thành một trong những động lực phát triển thành phố.

TOP