Đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo sẽ đạt 80-85%

Thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy Cần Thơ đã xây dựng Chương trình giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm giai đoạn 2021-2030.

TOP