Tin địa phương

Sở VH – TT&DL Cần Thơ và đơn vị trực thuộc bị truy nộp gần nửa tỷ đồng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ và các đơn vị trực thuộc bị yêu cầu truy nộp số tiền gần 483 triệu đồng.

Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ

Thanh tra TP Cần Thơ vừa có thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH - TT&DL) TP Cần Thơ và các đơn vị trực thuộc.

Theo đó, nội dung thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Sở VH - TT&DL TP Cần Thơ và các đơn vị trực thuộc từ năm 2017 đến 2019.

Qua công tác thanh tra, Thanh tra TP Cần Thơ đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, sai phạm như sau:

Việc tổ chức chức thực hiện kê khai, công khai bản kê khai, tài sản thu nhập tại VH - TT&DL TP Cần Thơ và các đơn vị trực thuộc thực hiện còn chưa đầy đủ theo quy định.

Đối với việc thực hiện thu, chi tài chính tại Sở VH – TT&DL, nguồn thu tiền từ bán hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu từ năm 2017 – 2019 thực hiện không đúng quy định, cụ thể chưa mở sổ sách kế toán ghi chép và hạch toán các nghiệp vụ phát sinh; Chưa đăng ký kê khai và nộp thuế; Chưa hạch toán nguồn thu tiền từ bán hồ sơ mời thầu vào doanh thu; Chi sai quy định về tiền in, photo hồ sơ, tổng số tiền là 91 triệu đồng đối với Ban quản lý dự án.

Bên cạnh đó, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VH – TT&DL TP Cần Thơ chi khoán tiền điện thoại di động chưa đúng đối tượng với số tiền 153,9 triệu đồng. Việc thu tiền thanh lý tài sản năm 2019 với số tiền 4,2 triệu chưa nộp vào ngân sách nhà nước. Việc thu tiền thanh lý tài sản năm 2017 với số tiền 5,45 triệu chưa bổ sung vào quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp là chưa đúng quy định.

Qua kết quả kiểm tra ngẫu nhiên một số dự án, công trình nâng cấp, sửa chữa, mua sắm tài sản công, các đơn vị có liên quan thực hiện chưa đúng quy định với tổng số tiền hơn 558 triệu đồng.

Từ đó, Chánh Thanh tra TP kiến nghị Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo Sở VH - TT&DL TP kiểm điểm trách nhiệm các đơn vị, cá nhân có liên quan và khắc phục những hạn chế, thiếu sót qua thanh tra.

Cụ thể, về xử lý hành chính thì Giám đốc Sở VH-TT&DL TP tổ chức thực hiện kết luận thanh tra, chấn chỉnh, kiểm điểm trách nhiệm đối với những hạn chế, thiếu sót đã nêu.

Về xử lý tài chính, yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan truy nộp vào tài khoản của Thanh tra TP các nội dung sai phạm về tài chính, tổng số tiền gần 483 triệu đồng gồm 158,1 triệu đồng tiền chi sai về tiền in, photo hồ sơ, chi khoán tiền điện thoại và gần 325 triệu đối với Ban quản lý dự án, đơn vị giám sát, thiết kế, nhà thầu thi công thực hiện chưa đúng hồ sơ thiết kế đã được thẩm tra, phê duyệt.

Ngoài ra, thông báo còn nêu một số trường hợp xử lý khác. Cụ thể như sau:

Trường Trung cấp Thể dục Thể thao chuyển số tiền 5,45 triệu đồng từ việc thanh lý tài sản năm 2017 để bổ sung vào quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

Nhà hát Tây Đô hạch toán đúng các khoản chi phúc lợi, tổng số tiền hơn 29,58 triệu đồng từ quỹ phúc lợi, chấm dứt việc hạch toán vào chi phí Đại hội Đảng; khẩn trương thu hồi số tiền thu thiếu 14 triệu đồng theo hợp đồng năm 2019.

Sở VH – TT&DL TP Cần Thơ có trách nhiệm giảm trừ khi thanh quyết toán đối với các đơn vị, tổng số tiền là gần 233,5 triệu đồng.

Tác giả: Lê Hải

Nguồn tin: phapluatplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP