Tin địa phương

Sai sót tại dự án khu tái định cư Bình Thủy

Theo Kết luận thanh tra số 445/KL-TTr của Thanh tra TP. Cần Thơ, công tác lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán đối với một số hạng mục tại khu tái định cư Bình Thủy, TP. Cần Thơ, còn sai sót về khối lượng, chưa đúng quy định với tổng dự toán hơn 280 triệu đồng…

Khu tái định cư Bình Thủy (khu 1) tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ.

Dự án khu tái định cư Bình Thủy (khu 1) là dự án đầu tư xây dựng nhóm B, đã được HĐND TP. Cần Thơ thông qua tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 12/7/2019. Dự án do UBND quận Bình Thủy làm chủ đầu tư. Ban Quản lý dự án làm đại diện chủ đầu tư và trực tiếp quản lý dự án.

Dự án được xây dựng nhằm tạo quỹ nền tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất, đền bù, giải tỏa trên địa bàn quận; sắp xếp, bố trí ổn định dân cư cho các khu vực bị ảnh hưởng thiên tai để ổn định và nâng cao đời sống của người dân, góp phần chỉnh trang đô thị; đảm bảo việc xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt…

Để thực hiện dự án, UBND quận Bình Thủy đã ban hành quyết định thu hồi đất của 39/42 hộ gia đình, cá nhân có đất (03 hộ còn lại không có đất) với tổng diện tích 44.388 m2 và thu hồi đất của 01 tổ chức có diện tích hơn 2.896 m2 (Sư đoàn 370 quản lý); phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 42/42 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng dự án với tổng kinh phí hơn 50 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí bồi thường, hỗ trợ là hơn 44,6 tỷ đồng.

Kết quả thanh tra cho thấy, hồ sơ bồi thường, hỗ trợ còn một số hạn chế, thiếu sót. Cụ thể, diện tích đất bị thu hồi của 01 hộ chưa đúng với bản đồ đo đạc được duyệt; chi hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất cho 01 trường hợp thừa số tiền hơn 2,3 triệu đồng; chi bồi thường đất trồng lúa cho 01 trường hợp thừa số tiền hơn 05 triệu đồng; chi khen thưởng cho 03 trường hợp bàn giao mặt bằng không đúng tiến độ của dự án hơn 5,5 triệu đồng.

UBND các phường: Long Hòa, Trà An và An Thới xác nhận 04 trường hợp có đất bị thu hồi chưa đúng quy định và được Ban Quản lý dự án chi hỗ trợ cho 04 trường hợp với số tiền hơn 418 triệu đồng.

Ngày 28/02/2024, UBND quận Bình Thủy có công văn báo cáo kết quả rà soát và khắc phục việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án. Trong đó thể hiện UBND quận đã chủ động khắc phục và nộp hoàn trả ngân sách Nhà nước kinh phí chi hỗ trợ chưa đúng quy định.

Theo kết luận thanh tra, giai đoạn thực hiện dự án, công tác lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán đối với một số hạng mục còn sai sót về khối lượng, chưa đúng quy định với tổng dự toán hơn 280 triệu đồng (theo đơn giá dự toán). Đoàn thanh tra xác định lại giá trị hợp đồng thi công thừa theo dự toán được duyệt với số tiền là hơn 268 triệu đồng.

Việc lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu đối với một số gói thầu có nội dung chưa phù hợp với quy mô, cấp công trình được duyệt; thời gian đánh giá chưa đảm bảo theo quy định Luật Đấu thầu năm 2013; đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu chưa đúng theo hướng dẫn Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT; việc đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu chưa theo quy định…

Trên cơ sở đó, Thanh tra TP. Cần Thơ kiến nghị Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ chỉ đạo UBND quận Bình Thủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót, sai phạm.

Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với các cá nhân và tổ chức theo thẩm quyền do có những hạn chế, thiếu sót, sai phạm trong công tác bồi thường, hỗ trợ khi thực hiện dự án.

Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất quận Bình Thủy kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với các cá nhân về những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện dự án…

Thanh tra TP. Cần Thơ cũng đề nghị các đơn vị có liên quan đến chi bồi thường, hỗ trợ không đúng quy định, giảm trừ chi phí quản lý dự án và khối lượng trúng thầu do dự toán thừa truy nộp tổng số tiền gần 287 triệu đồng.

Tác giả: Ban Mai

Nguồn tin: vneconomy.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP