Video

Quảng trường Ba Đình treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Sáng 6/10, quốc tang cố Tổng Bí thư Đỗ Mười trong hai ngày chính thức được bắt đầu. Cờ rủ được treo lên trên khắp cả nước.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP