Video

Một buổi thu âm của ban nhạc Hazard Clique

Ban nhạc rap Hazard Clique bao gồm ba thành viên: Cam, Blacka và Pain. Họ tự đầu tư thiết bị thu âm tạo nên các sản phẩm âm nhạc của nhóm.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP