Tin địa phương

Chủ tịch TP Cần Thơ chỉ đạo hỗ trợ kinh phí cho Đoàn Luật sư thực hiện một số nhiệm vụ

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo các sở liên quan thực hiện cơ chế giao nhiệm vụ và hỗ trợ kinh phí cho Đoàn Luật sư thực hiện một số nhiệm vụ phù hợp với điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ của địa phương.

UBND TP Cần Thơ vừa có công văn về việc nâng cao hoạt động của Đoàn Luật sư TP Cần Thơ gửi giám đốc các Sở Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Xây dựng và Công an TP Cần Thơ.

Các luật sư tham gia Đề án thí điểm khuyến khích, thu hút đội ngũ luật sư tham gia vào các hoạt động của TP Cần Thơ giai đoạn 2022-2025 (Đề án 02) hồi năm 2022. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình chuẩn bị nhân sự, văn kiện Đại hội, tổ chức Đại hội Đoàn Luật sư TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2024 - 2029; đặc biệt quan tâm đến quy trình giới thiệu nhân sự được bầu vào Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.

Sở tăng cường công tác tham mưu UBND TP về tổ chức, hoạt động của luật sư, thường xuyên, định kỳ thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động của luật sư, Đoàn Luật sư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý nghiêm những vi phạm…

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng giao giám đốc Sở Tài chính, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tham mưu tạo điều kiện, hỗ trợ về cơ sở vật chất cho Đoàn Luật sư hoạt động theo đúng chủ trương của Kết Luận số 69/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 33 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư.

Cụ thể, bố trí trụ sở làm việc ổn định, lâu dài tương xứng với vị trí, vai trò của Đoàn Luật sư để bảo đảm cho tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư thực hiện tốt nhiệm vụ tự quản;

Thực hiện cơ chế giao nhiệm vụ và hỗ trợ kinh phí cho Đoàn Luật sư thực hiện một số nhiệm vụ phù hợp với điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, trong đó thu hút luật sư tham gia xây dựng, góp ý hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật tại địa phương; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, khiếu kiện hành chính cho chính quyền các cấp; phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân, xã hội; hỗ trợ pháp lý cho cơ quan hành chính nhà nước, các dự án kinh tế - xã hội của địa phương...

Tác giả: NHẪN NAM

Nguồn tin: plo.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP