Tin địa phương

Cần Thơ: Xây dựng 700 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo

Lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ đô thị loại I trực thuộc Trung ương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức thực hiện công trình thi đua xây dựng 200 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, tổng giá trị 10 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Trung Nhân (đứng thứ 5 từ phải qua), Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ dự Lễ khởi công xây dựng 100 căn nhà đại đoàn kết đợt 2 năm 2023.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ cho biết kế hoạch năm 2023 sẽ xây dựng 200 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp quận, huyện xây dựng 500 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo tại địa phương. Tổng cộng năm 2023 xây dựng 700 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo.

Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố đã triển khai xây dựng và sửa chữa 610/500 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, tổng giá trị 30,8 tỷ đồng; năm 2023 thành phố Cần Thơ đã hoàn thành việc xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ Khmer nghèo, cận nghèo. Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện, xã, phường, thị trấn đã vận động và tặng 154.377 phần quà, trị giá hơn 62 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người gia neo đơn, bệnh tật.

Lễ trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo quận Thốt Nốt.

Theo kế hoạch, tháng 12/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức Chương trình Giao lưu văn nghệ “Nối vòng tay lớn” với 03 đêm văn nghệ các tôn giáo và học sinh sinh viên, qua đó trao tặng 100 căn nhà đại đoàn kết cho các địa phương, hỗ trợ sinh kế cho 20 hộ nghèo với tổng số tiền 5,2 tỷ đồng.

Tác giả: Huỳnh Biển

Nguồn tin: Báo Xây dựng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP