Tin địa phương

Cần Thơ: Tổng kết công tác dân tộc năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Ngày 08/1, Ban Dân tộc TP. Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Hoàng Hành, Phó vụ trưởng vụ địa phương III, ông Lê Trung Kiên - Trưởng ban dân tộc cùng các cán bộ, công chức phòng, ban dân tộc các quận, huyện Thành phố.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hòa - Phó trưởng ban Dân tộc TP Cần Thơ trinhg bày báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Cũng theo báo năm 2020, ban Dân tộc đã phối hợp với các ban, ngành tham mưu cho các quận, huyện triển khai có hiệu quả về mặt công tác Dân tộc, hoàn thành trọng tâm các dự án, chính sách các đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa và thuộc phạm vi quản lý được Chủ tịch UBND tỉnh sớm giao kế hoạch, ban hành văn bản hướng dẫn kịp thời.

Về công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát thực hiện thường xuyên khắc phục những khó khăn, vướng mắc của địa phương, tổ chức triển khai các chính sách dân tộc được đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, rõ ràng. Về việc tổ chức triển khai thực hiện các chính sách đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, công tác quản lý, chỉ đạo có sự kết hợp chặt chẽ giữa chính quyền với các ngành, đoàn thể trong các quận, huyện được người dân nhiệt tình hưởng ứng, thu hút được sự đông đảo lực lượng xã hội tham gia.

Về công tác quản lý, điều hành chỉ đạo có sự kết hợp chặt chẽ giữa chính quyền với các ngành đoàn thể trong việc triển khai tổ chức thực hiện, được người dân nhiệt tình hưởng ứng, thu hút đông đảo lực lượng xã hội tham gia.

Về công tác giảm nghèo, an sinh xã hội vùng dân tộc luôn được các cấp, các ngành quan tâm và chỉ đạo, thực hiện và đạt được những kết quả nội và thành tích tốt, tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS đầu năm 2020, số hộ nghèo có 186, chiếm 1,9% trên tổng diện tích DTTS thành phố (số hộ nghèo dân tộc như; dân tộc khmer 172 hộ; dân tộc hoa 13 hộ; dân tộc khác 01 hộ; hộ cận nghèo giảm còn 738 hộ, chiếm 7% trên tổng số DTTS thành phố - hộ nghèo dân tộc như; dân tộc khmer 695 hộ; dân tộc hoa 37 hộ; dân tộc khác 06 hộ) đến cuối năm 2020, thành phố Cần Thơ phấn đấu sẽ giảm từ 2% - 3% hộ nghèo dân tộc thiểu số.

Ông Nguyễn Hoàng Hành, Phó vụ trưởng vụ địa phương III phát bieeur chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Hành - Phó vụ trưởng vụ địa phương III đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của công tác dân tộc trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới cần tập trung vào hoàn thành nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Cần thơ về quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Bên cạnh đó cũng theo nghị định số 01/2015/NĐ của hội đồng nhân dân thành phố về việc hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh, sinh viên DTTS. Đồng thời, theo Quyết định số 12/ 2018 /QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn người có uy tín và chính sách với người có uy tín trong đồng bào DTTS và Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ "về việc phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc" trên địa bàn TP. Cần Thơ.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Hành yêu cầu năm 2021 tập trung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện các đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy dân tộc, phòng dân tộc các quận, huyện, tham gia xây dựng chính sách đối với các vùng dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Đại Hội Đảng lần thứ XIX.

Nguyễn Hoàng Hành - Phó vụ trưởng vụ địa phương III và ông Lê Trung Kiên trưởng ban dân tộc trao tặng kỷ niệm chương cho các cá nhân có thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển khối đại đoàn kết các dân tộc.

Tại Hội nghị này, thừa ủy quyền, ông Nguyễn Hoàng Hành - Phó vụ trưởng vụ địa phương III và ông Lê Trung Kiên trưởng ban dân tộc cũng đã trao tặng kỷ niệm chương cho 17 cá nhân thuộc thành phố Cần Thơ "vì sự nghiệp phát triển các dân tộc" có thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, kèm theo ban hành Quyết định số 286/QĐ-UBDT ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc.

Tác giả: Trần Dung - Hà Linh

Nguồn tin: phapluatplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP