Tin địa phương

Cần Thơ: Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng tại các khu dân cư, khu đô thị

UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 1254/UBND-XDĐT về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng tại các dự án khu dân cư, khu đô thị.

Công trình xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Theo Công văn này, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố Cần Thơ tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 12/10/2020 của Thành ủy Cần Thơ về tăng cường công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Công văn số 663/UBND-KT ngày 23/02/2024 của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ và các quy định pháp luật có liên quan.

Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra trật tự xây dựng các công trình thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng quy định tại khoản 1 Điều 3 Quyết định số 02/2023/QĐ- UBND (Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND) ngày 18/01/2023 của UBND thành phố Cần Thơ về việc quy định quản lý trật tự xây dựng, tiếp nhận thông báo khởi công xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ; kịp thời hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng khi được địa phương yêu cầu.

Trường hợp phát sinh khó khăn vượt thẩm quyền, Sở Xây dựng tổng hợp, tham mưu xin ý kiến cấp thẩm quyền và Bộ Xây dựng theo đúng quy định. Yêu cầu các chủ đầu tư dự án khu dân cư, khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn thành phố Cần Thơ thực hiện theo đúng quy định về quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng tại các dự án khu dân cư, khu đô thị.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ giao Chủ tịch UBND quận, huyện thường xuyên tổ chức kiểm tra trật tự xây dựng đối với các công trình xây dựng quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND. Theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị xử lý kịp thời theo quy định khi phát hiện vi phạm trên địa bàn; thực hiện cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong công tác quản lý trật tự xây dựng. Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn thường xuyên tổ chức kiểm tra trật tự xây dựng đối với các công trình quy định tại khoản 1 Điều 6 Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND; thường xuyên tổ chức kiểm tra các công trình nhà ở riêng lẻ thuộc trường hợp miễn giấy phép xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt…

Thường xuyên theo dõi, kịp thời kiểm tra, xử lý vi phạm của các tổ chức, cá nhân thực hiện thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng theo quy định, không đúng quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt.

Tác giả: Huỳnh Biển

Nguồn tin: Báo Xây dựng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP