Tin địa phương

Cần Thơ tăng cường công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng

Tình trạng xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, xây dựng công trình lấn chiếm đất công, xây dựng trên hành lang lộ giới… diễn ra tại nhiều tuyến đường trên địa bàn TP. Cần Thơ.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Việt Trường vừa ký ban hành Công văn số 3693/UBND-KT về việc tăng cường công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Tại Công văn nêu trên, UBND TP. Cần Thơ cho rằng, thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố đã có những chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nề nếp, tạo hành lang pháp lý trong quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng; thể hiện vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành đối với công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng nhằm lập lại trật tự, kỷ cương đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, qua công tác thanh tra, dư luận xã hội trên địa bàn thành phố và theo đánh giá từ kết quả thực tế cho thấy công tác quản lý, sử dụng đất đai và trật tự xây dựng còn nhiều tồn tại, hạn chế.

Có thể kể tới, tình trạng xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, sử dụng đất không đúng mục đích, không đảm bảo quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, xây dựng công trình lấn chiếm đất công, xây dựng trên hành lang an toàn giao thông, hành lang lộ giới tại các tuyến đường gây ảnh hưởng đến các quy hoạch khu công nghiệp dọc theo các trục giao thông phía Tây Nam của thành phố (quy hoạch Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh; quy hoạch Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ...).

Tỉnh lộ 922 đi qua địa bàn 4 quận, huyện của TP. Cần Thơ là Bình Thủy, Ô Môn, Thới Lai, Cờ Đỏ. Ảnh: Anh Khoa

Nhằm chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng tại địa phương, UBND TP. Cần Thơ yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành Thành phố và Chủ tịch UBND quận, huyện tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01- CT/TU ngày 12/10/2020 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

Trong đó, tập trung rà soát các văn bản, quy định pháp luật về quản lý đất đai, xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố để đề xuất sửa đổi, bổ sung thay thế nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay; đồng thời, thường xuyên rà soát, chủ động đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ giữa Luật Đất đai và các Luật có liên quan như: Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Xây dựng.

UBND TP. Cần Thơ giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tham mưu xây dựng dự thảo và trình UBND thành phố ban hành các quy định pháp luật thuộc thẩm quyền liên quan đến lĩnh vực đất đai; đồng thời, rà soát, kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi các quy định đã ban hành nhưng không còn phù hợp hoặc đã hết hiệu lực.

Tập trung tổ chức lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) của thành phố; thẩm định Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng quy hoạch, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng đất cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại các quận, huyện. Kịp thời rà soát, điều chỉnh hoặc đề xuất hủy bỏ các công trình, dự án có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã quá 3 năm liên tục nhưng chưa thực hiện theo quy định.

Rà soát các tổ chức kinh tế đã được nhà nước giao đất, nhưng thuộc đối tượng phải chuyển sang thuê đất; các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính đang sử dụng đất, được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, để chuyển sang thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai; xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật…

Sở Xây dựng tiếp tục hoàn thành các đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn và phối hợp hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung các thị trấn, làm cơ sở để xác định các dự án đầu tư xây dựng trong đô thị và lập quy hoạch chi tiết. Thường xuyên chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với UBND quận, huyện kiểm tra, theo dõi, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự xây dựng tại các tuyến đường: Quốc lộ 61C (qua địa bàn quận Cái Răng và huyện Phong Điền), Quốc lộ 91B (qua địa bàn quận Bình Thủy và quận Ô Môn), Tỉnh lộ 918.

Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thành công tác lập quy hoạch TP. Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo được tích hợp và đổi mới theo quy định của Luật Quy hoạch, đáp ứng yêu cầu về tính thống nhất, đồng bộ giữa các cấp quy hoạch, giữa quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội, quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch sử dụng đất với các quy hoạch ngành, lĩnh vực, từng bước gắn quy hoạch với yếu tố phát triển đồng bộ, bền vững và nâng cao chất lượng quy hoạch.

Bên cạnh đó, UBND TP. Cần Thơ giao UBND quận, huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn pháp luật về đất đai, xây dựng trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương, nâng cao ý thức, nhận thức cộng đồng về chấp hành pháp luật đất đai, trật tự xây dựng; xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra thường xuyên, định kỳ, kịp thời xử lý vi phạm pháp luật trong quản lý về đất đai, xây dựng trên địa bàn,...

Tác giả: Trúc Giang

Nguồn tin: Báo Đầu tư

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP