Tin địa phương

Cần Thơ bãi bỏ quy chế họp báo do "trái pháp luật"

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đề nghị UBND TP Cần Thơ khẩn trương xử lý nội dung trái pháp luật của Quyết định 798 về quy chế họp báo

Ngày 14-5, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đã ban hành quyết định bãi bỏ Quyết định 798/QĐ-UBND TP ngày 4-4 về việc ban hành "Quy chế họp báo của UBND TP Cần Thơ".

Quy chế trên quy định cơ quan, văn phòng đại diện báo chí, phóng viên thường trú khi tham dự họp báo phải đúng thành phần được mời; trang phục, tác phong lịch sự; gửi câu hỏi về Sở Thông tin - Truyền thông trước thời gian diễn ra họp báo ít nhất 3 ngày...

Một buổi họp báo quý do UBND TP Cần Thơ tổ chức

Phóng viên, nhà báo khi đặt câu hỏi bổ sung tại cuộc họp báo phải ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, đúng trọng tâm và phù hợp với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí đang công tác.

Sở Thông tin - Truyền thông chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất nội dung họp báo (thành phần, nội dung tài liệu thông tin, dự thảo phát biểu kết luận của chủ tọa tại buổi họp báo); đồng thời chọn lọc, tổng hợp câu hỏi báo chí quan tâm trình UBND TP Cần Thơ xem xét…

Sau khi quy chế ban hành đã gây phản ứng trái chiều từ những người làm báo. Vì vậy, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp có sự tham dự của Bộ Thông tin - Truyền thông cùng UBND TP Cần Thơ để xem xét.

Kết luận của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cho thấy quy chế tổ chức họp báo của UBND TP Cần Thơ ban hành kèm Quyết định 798 là văn bản hành chính nhưng nội dung chứa quy phạm pháp luật là không phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sừa đổi, bổ sung năm 2020).

Về nội dung, quy định họp báo đột xuất, chuyên đề khi có sự kiện, sự việc quan trọng theo yêu cầu của Chủ tịch UBND TP là chưa đảm bảo đầy đủ về các trường hợp tổ chức họp báo của UBND TP theo quy định của Chính phủ.

Mặt khác, việc Cần Thơ quy định trường hợp không thể tổ chức họp báo được trong quý, Văn phòng UBND TP sẽ cung cấp thông tin cho báo chí trên cổng thông tin điện tử thành phố cũng không đúng về trách nhiệm tổ chức họp báo định kỳ của UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trong khi đó, Chính phủ quy định ít nhất 3 tháng một lần tổ chức họp báo để cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí.

Cũng theo Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, đối chiếu các quy định hiện nay thì không đặt ra giới hạn thời gian cơ quan báo chí, phóng viên phải gửi trước câu hỏi trước thời gian diễn ra họp báo.

Trong khi đó, quy chế của UBND TP Cần Thơ quy định cơ quan, văn phòng đại diện báo chí thường trú khi tham dự họp báo phải đúng thành phần được mời; trang phục, tác phong lịch sự và gửi câu hỏi về Sở Thông tin - Truyền thông trước thời gian diễn ra họp báo ít nhất 3 ngày là chưa đảm bảo quyền của cơ quan báo chí, phóng viên báo chí theo quy định…

Từ đó, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đề nghị UBND TP Cần Thơ khẩn trương xử lý nội dung trái pháp luật của Quyết định 798 như đã nêu.

Tác giả: Ca Linh

Nguồn tin: Báo Người Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP