Tin địa phương

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật nhiều cán bộ Cục Thi hành án dân sự TP Cần Thơ

Do để xảy ra nhiều vi phạm, Cục Thi hành án dân sự TP Cần Thơ bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật nhiều cán bộ, trong đó kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Viết Xuân, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng

Từ ngày 14 đến ngày 16-11, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT) đã họp kỳ thứ 33. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì kỳ họp này.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật nhiều cán bộ Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ

Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi ủy và Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP Cần Thơ, UBKT Trung ương nhận thấy Chi ủy Cục Thi hành án dân sự TP Cần Thơ đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để Cục Thi hành án dân sự TP Cần Thơ và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước kéo dài nhiều năm trong thi hành án dân sự, trong việc phối hợp lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm chấp hành hình phạt tù và đặc xá cho người có nghĩa vụ thi hành án dân sự; trong thu, chi tiền thi hành án, mua sắm, sửa chữa tài sản; trong công tác cán bộ; nhiều cán bộ, chấp hành viên bị xử lý hình sự.

Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và ngành thi hành án dân sự, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Chi ủy Cục Thi hành án dân sự TP Cần Thơ các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 và các ông: Nguyễn Viết Xuân, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng; Phạm Quốc Việt, nguyên Bí thư Chi bộ, Cục trưởng; Nguyễn Hữu Hùng, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Cục trưởng; các nguyên Phó Cục trưởng: Nguyễn Duy Quốc; Nguyễn Đức Biên; ông Nguyễn Nguyên Hồng, nguyên Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Tổ chức - Cán bộ, Cục Thi hành án dân sự TP Cần Thơ.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Viết Xuân.

Kỷ luật cảnh cáo Chi ủy Cục Thi hành án dân sự TP Cần Thơ các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 và ông Phạm Quốc Việt.

Kỷ luật khiển trách các ông: Nguyễn Hữu Hùng, Nguyễn Duy Quốc, Nguyễn Đức Biên, Nguyễn Nguyên Hồng.

Liên quan đến vi phạm nêu trên còn có trách nhiệm của một số tổ chức đảng, đảng viên. UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra; chỉ đạo kiểm điểm, xem xét, xử lý kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan. UBKT Trung ương yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cục thi hành án dân sự trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan, báo cáo kết quả về UBKT Trung ương.

Một số bộ, địa phương có vi phạm

Xem xét kết quả giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên, UBKT Trung ương nhận thấy bên cạnh những ưu điểm là cơ bản, Ban cán sự đảng và các Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn còn có một số vi phạm, khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc; thực hiện chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật; quản lý nhà nước về lĩnh vực lâm nghiệp, thủy sản; kê khai tài sản, thu nhập.

Ban cán sự đảng và các Ủy viên Ban cán sự đảng Ủy ban Dân tộc còn có một số vi phạm, khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc; tham mưu, xây dựng cơ chế chính sách; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; kê khai tài sản, thu nhập.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các thành viên Thường trực Tỉnh ủy Long An còn có một số vi phạm, khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc; công tác cán bộ; quản lý, sử dụng đất đai; kê khai tài sản, thu nhập.

UBKT Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được giám sát tiếp tục phát huy ưu điểm, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc, khắc phục các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra; yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các Đảng ủy: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư về trách nhiệm trong công tác tham mưu, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, các dự án đầu tư có sử dụng đất, báo cáo kết quả về UBKT Trung ương.

Tác giả: Bảo Trân

Nguồn tin: Báo Người Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP