Hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam

Thanh tra Bộ GD&ĐT vừa Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGD Việt Nam). Theo đó, trong các hoạt động của NXBGD Việt Nam thời gian qua đã sảy ra hàng loạt sai phạm từ tổ chức cán bộ tới tài chính hàng trăm tỷ đồng.

TOP