Trong nước

Ông Đặng Quốc Khánh được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường

Cuối giờ chiều nay (22/5), Quốc hội đã biểu quyết phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường.

Với 91,90% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang được giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường.

Tân Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Đặng Quốc Khánh.


Ông Đặng Quốc Khánh sinh năm 1976, tại xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Ông được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang tháng 7/2021.

Trước đó, ông đã trải qua các chức vụ: Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh; Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh.

Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, ông Đặng Quốc Khánh được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ngày 9/4/2016, tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, ông Đặng Quốc Khánh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 21/4/2016, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI tổ chức Kỳ họp thứ 16 bầu bổ sung các chức danh UBND tỉnh. Ông Đặng Quốc Khánh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Từ 7/2016 - 6/2019, ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Tĩnh; Thành viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, nhiệm kỳ 2016-2021, Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2016-2021, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Hà Tĩnh.

Từ tháng 6/2019 - 1/2021: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang; Thành viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, ĐBQH khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

Từ 30/1/2021 đến nay là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang; Thành viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tác giả: Quốc Huy

Nguồn tin: baove.congly.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP