Tin địa phương

Luật Đất đai sửa đổi: Cần Thơ kiến nghị thay đổi, bổ sung hàng loạt điều khoản

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ kiến nghị bỏ, thay đổi và bổ sung hàng loạt điều khoản trong Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

Ngày 14/3, tại TP Cần Thơ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với sự tham gia của các cơ quan thuộc Quốc hội, các bộ, ngành, Trung ương và 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị.

Đại diện TP Cần Thơ, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), nên đặt quy hoạch sử dụng đất là quy hoạch nền để các quy hoạch khác thực hiện theo, tránh sự chồng chéo bất cập, khó thực hiện. Đồng thời, đề xuất bỏ Khoản 3 và Khoản 4 tại Điều 65 Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện để tránh sự chồng chéo.

Về kế hoạch sử dụng đất, TP Cần Thơ đề nghị sửa lại thời gian thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp huyện là 30 tháng (2,5 năm) trong Dự thảo Luật cho phù hợp với thực tiễn. Bởi vì kế hoạch sử dụng đất cấp huyện có thời hạn 1 năm là rất khó thực hiện, gây nhiều phiền phức, tốn kém thời gian, kinh phí của người dân, của các tổ chức và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Ông Trần Việt Trường phát biểu tại hội nghị.

Về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cơ chế chuyển dịch đất đai (Chương 7, từ Điều 89 đến Điều 110), TP Cần Thơ cho rằng theo quy định của pháp luật về đất đai, việc hỗ trợ trong thu hồi đất nông nghiệp chỉ áp dụng cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp (là những người không được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, tổ chức kinh tế, chính trị xã hội khác, kể cả người về hưu).

'Việc quy định người trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp làm cho nhiều cán bộ, công chức, viên chức tham gia các công việc giúp cải thiện đời sống gia đình thông qua việc sản xuất nông nghiệp gây ra nhiều bất cập. Trong khi đặc thù của ĐBSCL nói chung, TP Cần Thơ nói riêng, trên 80% cán bộ, công chức, viên chức xuất thân là nông dân, như vậy, họ không được xem là đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp nên khi bị thu hồi đất thì chỉ được nhận tiền bồi thường, không được nhận tiền hỗ trợ”, ông Trần Việt Trường phát biểu tại hội nghị.

Về quản lý, sử dụng đất nông trường, từ thực tiễn trong quá trình quản lý đối với 2 nông trường Sông Hậu và Cờ Đỏ, Cần Thơ đề nghị Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bổ sung, cần bổ sung thêm 2 nội dung vào Khoản 2 Điều 175 Đất do các công ty nông, lâm nghiệp quản lý, sử dụng.

“a. Tạo quỹ đất sạch đưa ra đấu giá phục vụ cho việc sản xuất nông nghiệp tạo cánh đồng mẫu lớn, khu nông nghiệp tập trung nhằm khai thác một cách có hiệu quả đất nông nghiệp tại các nông trường.

b. Chuyển mục đích sử dụng đất nhằm khai thác sử dụng đất một cách có hiệu quả, khai thác tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh quốc phòng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng sau khi điều chỉnh quy hoạch và đưa vào kế hoạch sử dụng đất”, ông Trần Việt Trường phát biểu.

Cần Thơ cũng đề nghị bỏ điểm c Khoản 3 Điều 175 (Công nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất là người nhận khoán, người đang thuê đất sử dụng đất).

Đề nghị điều chỉnh điểm b khoản 3 Điều 175 từ “giao đất, cho thuê đất đối với cá nhân ở địa phương không có đất hoặc thiếu đất sản xuất" thành “cho thuê đất đối với cá nhân ở địa phương không có đất hoặc thiếu đất sản xuất”.

“Vì lý do, trước đây việc hình thành nông trường Sông Hậu do Nhà nước trưng dụng đất những năm 90 của thế kỷ trước, nơi đây là điểm nóng về an ninh trật tự, người dân bị kích động, lôi kéo bởi thế lực thù địch bên ngoài, tổ chức nhiều cuộc biểu tình gây mất trật tự công cộng rất phức tạp. Do đó, nếu công nhận quyền sử dụng đất cho người nhận khoán hiện nay (đa số từ địa phương khác đến) sẽ gây hậu quả không thể lường trước được”, ông Trần Việt Trường thông tin.

Cần Thơ cũng đề nghị Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đưa thêm nội dung điều kiện thu hồi đất giao khoán cho các nông trường viên tại các nông, lâm trường để tạo cơ sở pháp lý thực hiện chính sách cải tạo các nông, lâm trường tạo quỹ đất sạch đưa ra đấu giá, nhằm đưa đất vào sử dụng một cách có hiệu quả nhất.

Tác giả: THANH TIẾN

Nguồn tin: Báo VTC

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP