Tin địa phương

Lựa chọn nhà thầu xây dựng dự án Thư viện thành phố Cần Thơ tổng giá gần 137 tỷ đồng

Lựa chọn nhà thầu xây dựng dự án Thư viện thành phố Cần Thơ tổng giá gần 137 tỷ đồng

Thư viện thành phố Cần Thơ sẽ được đầu tư xây dựng mới với gần 137 tỷ đồng.

Quyết định UBND thành phố Cần Thơ đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Thư viện thành phố Cần Thơ. Theo Quyết định này, dự án Thư viện thành phố Cần Thơ có tất cả 18 gói thầu, với tổng cộng giá gói thầu 136.654.558.360 đồng, nguồn vốn ngân sách thành phố Cần Thơ, trong đó có 05 gói đầu thầu và 13 gói chỉ định thầu.

Các gói thầu được tổ chức đầu thầu, như: Gói thầu thi công mới xây khối nhà Thư viện, thiết bị phòng cháy chữa cháy và trạm biến áp, giá gói thầu 97.284.514.347 đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, không áp dụng hình thức lựa chọn danh sách ngắn, đầu thầu qua mạng. Phương thức lựa chọn nhà thầu là 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu vào quý IV/2023. Hợp đồng trọn gói. Thời gian thực hiện hợp đồng 720 ngày.

Gói thầu cung cấp, lắp đặt trang thiết bị xây lắp hệ thống thang máy, hệ thống điều hòa không khí, máy bơm cấp nước và máy phát điện dự phòng, giá gói thầu 16.352.634.601 đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, không áp dụng hình thức lựa chọn danh sách ngắn, đầu thầu qua mạng. Phương thức lựa chọn nhà thầu là 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu vào quý III/năm 2025. Hợp đồng trọn gói. Thời gian thực hiện hợp đồng 150 ngày.

Gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị nội thất, công nghệ thông tin và phần mềm quản lý Thư viện, giá gói thầu 15.039.115.000 đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, không áp dụng hình thức lựa chọn danh sách ngắn, đầu thầu qua mạng. Phương thức lựa chọn nhà thầu là 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu vào quý III/2025. Hợp đồng trọn gói. Thời gian thực hiện hợp đồng 150 ngày.

Gói thầu chi phí quản lý dự án, giá gói thầu 2.333.719.514 đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, không áp dụng hình thức lựa chọn danh sách ngắn, đầu thầu qua mạng. Phương thức lựa chọn nhà thầu là 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu vào quý IV/2023. Hợp đồng trọn gói. Thời gian thực hiện hợp đồng 900 ngày.

Gói thầu chi phí giám sát thi công xây dựng, giá gói thầu 1.909.456.417 đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, không áp dụng hình thức lựa chọn danh sách ngắn, đầu thầu qua mạng. Phương thức lựa chọn nhà thầu là 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu vào quý IV/2023. Hợp đồng trọn gói. Thời gian thực hiện hợp đồng 720 ngày.

UBND thành phố Cần Thơ giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

Tác giả: Huỳnh Biển

Nguồn tin: Báo Xây dựng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP