Tin địa phương

Cần Thơ xử lý 39 trụ sở sau sắp xếp đơn vị hành chính

Trong giai đoạn 2023-2025, TP Cần Thơ có 4 phường thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính.

Ngày 11-6, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, ký quyết định ban hành Đề án "Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của TP Cần Thơ".

Trong giai đoạn 2023-2025, đơn vị hành chính cấp xã tại Cần Thơ thuộc diện sắp xếp có 4 phường gồm: An Cư, An Nghiệp, An Phú, Thới Bình (quận Ninh Kiều).

Người dân đến làm việc tại Bộ Phận tiếp nhận và trả kết quả phường Thới Bình. Nguồn: ninhkieu.cantho.gov.vn

Phương án sắp xếp là nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 4 phường: An Phú (0,5 km2 và 10.851 người), An Nghiệp (0,35 km2 và 7.635 người), An Cư (0,61 km2 và 23.313 người) vào phường Thới Bình (0,53 km2, 14.565 người). Thành lập phường Thới Bình mới trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 4 phường trên. Phường Thới Bình mới sau sắp xếp có diện tích 1,99 km2, dân số 56.364 người.

Việc nhập 4 phường của quận Ninh Kiều là cần thiết, góp phần tăng quy mô đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả đầu tư kinh tế - xã hội; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Theo UBND TP Cần Thơ, trước khi thực hiện sắp xếp, 4 phường có 39 trụ sở cơ quan, tổ chức (gồm có: 1 trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận; 1 trụ sở của Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận; 1 trụ sở Phòng Quản lý đô thị quận; 4 trụ sở HĐND - UBND phường; 1 trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường; 2 trụ sở công an phường; 3 trụ sở Ban Chỉ huy quân sự phường; 4 trụ sở Trạm Y tế phường; 2 Trung tâm Văn hóa phường; 2 trường tiểu học; 16 trụ sở Nhà Văn hóa khu vực; 2 chốt các khu vực).

Khi tiến hành sắp xếp các phường, UBND TP sẽ chỉ đạo quận Ninh Kiều và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng, triển khai phương án bố trí sử dụng trụ sở làm việc, tài sản của các cơ quan, tổ chức tại đơn vị hành chính phường mới thành lập và việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản của ở các đơn vị hành chính cũ trước đây.

Phương án sẽ được trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định và tổ chức triển khai thực hiện theo đề án được phê duyệt đối với 37 trụ sở, tài sản công.

Còn về lộ trình hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý 2 trụ sở, tài sản công của cơ quan, đơn vị dôi dư sau khi sắp xếp bố trí cho các cơ quan, tổ chức thuộc đơn vị hành chính phường mới sẽ thanh lý 1 trụ sở, tài sản công và chuyển đổi mục đích sử dụng 1 trụ sở, tài sản công trong thời hạn 3 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của TP Cần Thơ có hiệu lực thi hành.

Tác giả: Ca Linh

Nguồn tin: Báo Người Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP