Trong nước

Bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đối với ông Trần Văn Tân

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định 167/QĐ-TTg ngày 7/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Văn Tân.

Ông Trần Văn Tân. Ảnh: TTXVN

Trước đó, ngày 29/12, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã tổ chức Kỳ họp thứ 19. Đây là kỳ họp chuyên đề nhằm tiếp tục xem xét, quyết định một số nội dung phát sinh trong công tác quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và tiến hành công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo quy định.

Tại Kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã trình bày các tờ trình đề nghị HĐND tỉnh miễn nhiệm chức danh do HĐND tỉnh bầu đối với ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trước đó, ông Trần Văn Tân đã có những khuyết điểm, vi phạm trong quá trình công tác và Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xử lý kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng.

Kết quả, 100% đại biểu HĐND tỉnh thống nhất với tờ trình, biểu quyết thống nhất bãi nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trần Văn Tân.

Nguồn tin: Báo Tin tức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP